< Powrót do Media

26 listopada 2021

Kontrakt na nowe promy dla polskich armatorów

W piątek 26 listopada 2021 roku w Gdańsku podpisano umowę na dostawę nowych promów Ro-Pax dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa i Polska Żegluga Morska.

W ramach umowy Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. wybuduje trzy promy, z których dwa będą pływać w barwach Unity Line, spółki zależnej PŻM. Jeden prom będzie natomiast eksploatowany przez Polferries. Częścią umowy jest list intencyjny, zawierający opcję budowy czwartego promu.

Będą to nowoczesne, niskoemisyjne jednostki napędzane czterema silnikami LNG typu Dual-Fuel ze wspomaganiem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast konwencjonalnych śrub napędowych, każdy prom będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co znakomicie usprawni manewrowanie w portach.

Każdy z promów będzie miał 195,6 m długości i 31,6 m szerokości. Długość linii ładunkowej to 4100 m, a prędkość maksymalna wyniesie 19 węzłów. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów, załoga będzie liczyła 50 osób.

Przy podpisaniu kontraktu było obecne kierownictwo PŻM i spółki Polskie Promy, Remontowej SA, a także spółki Remontowa Holding SA.