< Powrót do Media

08 grudnia 2014

Prom Stena Germanica będzie przebudowany w naszej stoczni

Gdańska Stocznia Remontowa S.A., należąca do grupy Remontowa Holding podpisała w ubiegłym roku kontrakt na przebudowę promu typu ro-pax Stena Germanica. W jej efekcie system napędowy statku zostanie przystosowany do spalania metanolu.
Stocznia przebudowywała już ten prom na przełomie lat 2010/11. Wówczas była to duża, ale konwencjonalna, przebudowa. W jej ramach zbudowano wtedy 100 nowych kabin pasażerskich, zmodernizowano przestrzenie publiczne, między innymi restauracje i bary.

Teraz prom przybędzie do Gdańska w celu przeróbki systemu napędowego na nowy, wymagający technicznie, rodzaj paliwa, co oznacza przebudowę bardziej skomplikowaną technicznie, niemal eksperymentalną. Po jej zakończeniu prom będzie spełniał najnowsze dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczące ochrony środowiska.

Armator uczestniczy we współfinansowanym przez UE projekcie "Spireth", w którym biorą udział także Port Goeteborg, Stena Oil, Wärtsilä i Port Kilonia. Wcześniej, w innej stoczni dokonano przeróbki dwóch z czterech silników głównych promu w ramach eksperymentu i testów, których wyniki posłużą dopracowaniu technologii, dzięki której Remontowa dokona modyfikacji w siłowni, przystosowując układ napędowy promu do normalnej, "komercyjnej" eksploatacji statku zasilanego już nowym paliwem - metanolem.

Metanol spalany jest w silnikach pracujących w procesie dieselowskim. Wtryskiwany jest do komory spalania i zapalany przez małą ilość wtryskiwanego "paliwa pilotowego" (w przypadku technologii opracowanej przez Wärtsilä - tradycyjnego paliwa dieselowskiego). To paliwo, które można pozyskiwać wieloma metodami i z wielu źródeł, a także paliwo uniwersalne, znane już od dłuższego czasu w technice, choć na morzu, w napędach statków handlowych jest nowością. W tym sensie nowe zadanie Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A. można uznać za udział w pionierskim etapie rozwoju technologii zasilania napędu głównego statków metanolem.

Metanol używany był dotąd głównie w specyficznych zastosowaniach, głównie tam, gdzie wymagane było uzyskiwanie dużych mocy z silników o relatywnie małej masie i gabarytach, m.in. w motocyklach z wyścigów na żużlu, samochodach biorących udział w pokazach i wyścigach monster-truck'ów, dragsterów i w niektórych formułach wyścigów samochodowych, a także samolotach akrobatycznych.

Metanol uzyskiwany jest m.in. z przeróbki gazu ziemnego, węgla, dwutlenku węgla, ale może być też otrzymywany ze źródeł odnawialnych (biomasy) lub odpadów komunalnych. Jest jednak paliwem wymagającym, stawiającym wysokie wyzwania techniczne i operacyjne zarówno przed eksploatatorem silników zasilanych tym paliwem, jak i przed projektantami i budowniczymi silników i układów paliwowych przystosowanych do użycia metanolu czy też adaptujących konwencjonalne siłownie. Metanol jest bowiem toksyczny i agresywny chemicznie (przyspieszający korozję).

Stena Germanica powinna się pojawić przy nabrzeżu Remontowej S.A. w styczniu 2015. Do tego czasu w stoczni prowadzone będą prace związane z prefabrykacją potrzebnych elementów. Zmiana napędu wiąże się z wieloma innymi zadaniami, m.in.: zbudowaniem nowej pompowni metanolu, zbudowaniem nowego zbiornika, czy też montażem wysokociśnieniowego systemu rurociągów o podwójnych ściankach.

Dodatkowo, dzięki przebudowie promu ma nastąpić poprawa warunków eksploatacji statku i zmniejszenie kosztów paliwa. W tym celu zostanie zmodyfikowany kształt kadłuba w części dziobowej, poprzez wymianę gruszki dziobowej na bardziej opływową.