< Powrót do Media

02 października 2020

Nowy prezes REMONTOWA HOLDING S.A.

W dniu 30 września 2020 r. Rada Nadzorcza REMONTOWA HOLDING S.A. powołała Adama Ruszkowskiego na funkcję prezesa zarządu Spółki. Do tej pory był on przewodniczącym Rady Nadzorczej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A.

Adam Ruszkowski jest wychowankiem Piotra Soyki, który jako dyrektor naczelny Gdańskiej Stoczni Remontowej przyjął go do pracy w 1995 toku, a ostatnimi laty kierował spółką REMONTOWA HOLDING S.A. jako prezes zarządu i zmarł w sierpniu 2020 roku.

W REMONTOWA HOLDING S.A. Adam Ruszkowski pracował na stanowisku dyrektora ds. nadzoru nad spółkami, będąc jednym z najbliższych współpracowników prezesa Piotra Soyki.

Więcej: Rada Nadzorcza REMONTOWA HOLDING SA powołała nowego prezesa spółki