< Powrót do Media

09 grudnia 2020

Podniesienie bandery na holowniku Semko

W środę, 9 grudnia 2020 r. w Porcie Wojennym w Świnoujściu podniesiono banderę na holowniku H-12 Semko, który tym samym rozpoczął służbę w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

To czwarty z serii sześciu holowników projektu zbudowanych w stoczni Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding. 

Jednostki te budowane są na podstawie kontraktu podpisanego w 2017 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu: "Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pod kryptonimem Holownik".

Od początku tego roku, oprócz H-12 Semko, Remontowa Shipbuilding przekazała już holowniki B860/1 Bolko (styczeń), B860/2 Gniewko (marzec 2020) i 860/3 Mieszko (lipiec 2020) oraz Semko (listopad 2020). W stoczni rozpoczęły się już próby portowe na piątym holowniku, H-3 Leszko, które potrwają do stycznia 2021 roku. Wodowanie ostatniego holownika, H-13 Przemko nastąpi w grudniu 2020 r.

Holowniki przeznaczone są do m.in.: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Uciąg holowników wynosi ponad 35 t.